Mida tähendab psühhoteraapia?

Psühhoteraapia tähendab pikemaajalist ja süstemaatilist koostöösuhet patsiendiga, mille eesmärgiks on patsienti häirivate sümptomite ning neid esile kutsuvate põhjuste leevendamine ja kõrvaldamine, aga ka patsiendi küpsuse, arengu, vaimse tervise ja heaolu edendamine ning emotsionaalse ja psühholoogilise distressi leevendamine. Sealjuures rakendab psühhoterapeut süsteemset metoodikat, mida tema poolt esindatav psühholoogiakoolkond ja teraapiasuund ette näeb.

Psühhoteraapia kui professionaalne teenus on ka lepinguline ärisuhe, kuhu kuulub ekspert, kes saab tasu, ja klient, kes soovib eksperdi teenuse abil ennast aidata.

Erinevaid psühhoteraapialiike võib tänapäeval loendada sadades. Toon siinkohal ära Gerald Corey* käsitluse, kelle järgi võiks enamikku tänapäevastest psühhoteraapiasuundadest jagada nelja rühma. Need on:

1) psühhodünaamilised meetodid, mis rõhutavad teraapias avastamist (psühhoanalüütiline ja Adleri suund);

2) kogemusele ja suhetele suunatud meetodid, mis rõhutavad tundeid ja subjektiivseid kogemusi (eksistentsiaalne, isiksuskeskne ja gestaltteraapia);

3) kognitiivsed ja käitumuslikud meetodid, mis rõhutavad mõtlemise ja tegutsemise osatähtsust ning on enamasti tegevusele suunatud (käitumisteraapia, ratsionaal-emotiivne käitumisteraapia, muud kognitiiv-käitumuslikud suunad ja reaalsusteraapia);

4) süsteemse pereteraapia teooria, suund, mis rõhutab, et üksikisikut on võimalik mõista ainult siis, kui mõistetakse terviksüsteemi, mille osa ta on.                                                                       * Corey, G. (2001). Juhtumi analüüs nõustamises ja teraapias. Väike Vanker.)

Eestiski on need põhisuunad kõik esindatud, toon siinkohal ära mõned näited. Vabandan ette, kui minu nägemus kolleegide omast erineb.

Psühhodünaamilist teraapiasuunda esindavad teraapiad: psühhoanalüütiline psühhoteraapia (http://psyhhoteraapia.ee), jungiaanlik analüütiline psühhoteraapia (http://junganalyys.ee);

Elamusliku teraapiasuuna (ehk Corey järgi kogemusele ja suhetele suunatud meetodite ) esindajaid Eestis: gestaltteraapia (http://www.gestaltteraapia.ee), holistiline teraapia (http://holistika.ee), hüpnoteraapia (http://hypnoteraapia.ee), imagoteraapia (http://www.imagoeesti.eu).

Süsteemse pereteraapia suuna esindaja: pereteraapia (http://pereterapeudid.ee)

Kognitiivse ja käitumusliku suuna esindaja: kognitiivne ja käitumisteraapia (http://www.ekka.ee).

Psühholoogiline nõustamine ja psühhoanalüütiline psühhoteraapia