Minust

Hariduslik taust:

 • Tallinna Ülikool; sotsiaalteaduse (psühholoogia) magister
 • Eesti Psühhoanalüütiline Selts; psühhoanalüütilise psühhoterapeudi väljaõpe
 • Professionaalse Psühholoogia Erakool; psühholoogilise nõustaja kutse  (kooli õppekava vastab EAP – Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsiooni psühhoteraapia baaskoolituse nõuetele)
 • Eesti Kõrgem Kommertskool; rahvusvahelise äri magistriprogramm (kraadita diplom)
 • Tallinna Pedagoogikaülikool; inglise ja saksa keele ja kirjanduse õpetaja
 • Pärnu 1. Keskkool

Olulisemaid täiendkoolitusi:

 • Psühhoanalüütilise psühhoteraapia ja psühhoanalüüsi alased täiendkoolitused
 • Lapse pikaajalise väärkohtlemise kaugtagajärgede mõistmine ja teraapia
 • Varase lapseea traumaga täiskasvanute stabiliseerimine
 • Lapsepõlve komplekstrauma tagajärjed täiskavanueas
 • Emotsionaalselt fokusseeritud paariteraapia
 • Lahenduskeskne lühiteraapia
 • Kriisiteraapia baasettevalmistus

Olen psühhoanalüütiline psühhoterapeut. Käesolevalt jätkan õpinguid Eesti-Läti Psühhoanalüütilise Seltsi poolt korraldatavas nelja-aastases õppeprogrammis, saamaks psühhoanalüütikuks.

Lisaks olen saanud baasettevalmistuse perekonnapsühhoteraaapia, kognitiiv-käitumisteraapia ning kriisipsühholoogia alal.

Minu tee psühholoogia juurde on otse loomulikult kulgenud läbi isiklike katsumuste ja küsimuste, millele olen pidanud tähendusi ja vastuseid leidma. Olen samasugune rändur ja otsija, õpilane ja katsetaja nagu inimesed, kes satuvad minu vastuvõtukabinetti.

Olen töötanud ka koolipsühholoogina hariduslike erivajadustega lastega Tallinna Ristiku Põhikoolis.

Varasemalt olen töötanud õpetajana ning olnud koolitusfirma Vain ja Partnerid üheks programmide loojaks, käimatõmbajaks ja metoodikuks.

Psühholoogiline nõustamine ja psühhoanalüütiline psühhoteraapia