Minust

Hariduslik taust:

 • Tallinna Ülikool; sotsiaalteaduse (psühholoogia) magister
 • Professionaalse Psühholoogia Erakool; psühholoogilise nõustaja kutse  (kooli õppekava vastab EAP – Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsiooni psühhoteraapia baaskoolituse nõuetele)
 • Eesti Kõrgem Kommertskool; rahvusvahelise äri magistriprogramm (kraadita diplom)
 • Tallinna Pedagoogikaülikool; inglise ja saksa keele ja kirjanduse õpetaja
 • Pärnu 1. Keskkool

Olulisemaid täiendkoolitusi:

 • Psühhoanalüütiliste psühhoterapeutide täiendkoolitus
 • Lapse pikaajalise väärkohtlemise kaugtagajärgede mõistmine ja teraapia
 • Varase lapseea traumaga täiskasvanute stabiliseerimine
 • Lapsepõlve komplekstrauma tagajärjed täiskavanueas
 • Emotsionaalselt fokusseeritud paariteraapia
 • Lahenduskeskne lühiteraapia
 • Kriisiteraapia baasettevalmistus

Olen saanud baasettevalmistuse perekonnapsühhoteraaapia, kognitiiv-käitumisteraapia, kriisipsühholoogia ja psühhoanalüütilise psühhoteraapia alal – viimane on ka minu erialane süvenemissuund, mille põhimõtteid oma töös peamiselt rakendan. Olen jätkuvalt psühhoanalüütilise teraapia väljaõppes.

Minu tee psühholoogia juurde on otse loomulikult kulgenud läbi isiklike katsumuste ja küsimuste, millele olen pidanud vastuseid ja tähendusi leidma. Olen samasugune rändur ja otsija, õpilane ja katsetaja nagu inimesed, kes satuvad minu vastuvõtukabinetti.

Varasemalt olen töötanud õpetajana ning olnud koolitusfirma Vain ja Partnerid üheks programmide loojaks, käimatõmbajaks ja metoodikuks.

Olen lahutatud ja kahe teismelise lapse ema.

Psühholoogiline nõustamine ja psühhoanalüütiline psühhoteraapia